spot_img

Tình hình Kinh tế – Xã hội huyện Phú Quốc 9 tháng đầu năm 2020.

Tình hình Kinh tế – Xã hội đảo Phú Quốc 9 tháng đầu năm 2020.

1. Về Kinh tế

 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đó dẫn đến tình hình kinh tế giảm mạnh; đa số các ngành đều giảm so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất giảm 19,13% so cùng kỳ và đạt 47,43% so kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp giảm 20,72%; lâm nghiệp giảm 54,55%; thuỷ sản tăng 3,99%; công nghiệp giảm 14,88%; Xây dựng giảm 56,08%. Tổng vốn đầu tư XDCB trên toàn xã hội đạt 11.895 tỷ đồng, giảm 59,24% so cùng kỳ, đạt 39,65% kế hoạch.

– Thương mại – du lịch và dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 9 tháng 26.641 tỷ đồng, đạt 73,95% so với kế hoạch, giảm 24,53% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 6.519 tỷ đồng, giảm 12,56% so cùng kỳ. Thu hút được 755.745 lượt khách, đạt 25,19% so kế hoạch, giảm 65,18% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 182.516 lượt khách, đạt 18,25% so kế hoạch, giảm 68,53% so với cùng kỳ.

– Sản xuất công nghiệp, ước giá trị sản xuất đạt 3.788 tỷ đồng, đạt 53,7% kế hoạch, giảm 14,88% so cùng kỳ. Hầu hết tất cả các ngành đều giảm so với cùng kỳ…

– Khai thác, nuôi trồng thủy sản, ước giá trị sản xuất thủy sản được 3.098 tỷ đồng, đạt 74,65% kế hoạch, tăng 3,99% so cùng kỳ. Ước tổng sản lượng thủy sản được 160.218 tấn, đạt 78,16% so kế hoạch, tăng 6,04% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 159.621 tấn, đạt 78,36% so kế hoạch, tăng 6,11% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 597 tấn, đạt 45,92% so với kế hoạch, giảm 9,95% so với cùng kỳ.

– Sản xuất nông nghiệp, ước giá trị sản xuất nông nghiệp được 121 tỷ đồng, đạt 49,59% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 675 tấn, vượt 0,75% kế hoạch, giảm 10,6% so với cùng kỳ; diện tích tiêu hiện có 390ha, không tăng không giảm so với cùng kỳ. Chăn nuôi được duy trì và phát triển ổn định.Trái cây các loại đạt 2.655 tấn, giảm 16,38% so với cùng kỳ.

– Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình giao thông vận tải bị ảnh hưởng rất lớn, ước khối lượng vận chuyển hàng hoá được 8,04 triệu tấn, giảm 22,13% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách được 7,83 triệu lượt, giảm 34,15% so cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 3,92 triệu lượt, giảm 33,51% so cùng kỳ; đường biển đạt 3,9 triệu lượt, giảm 34,79% so cùng kỳ; đường hàng không đạt 2,53 triệu lượt, giảm 12,7% so cùng kỳ.

– Thu ngân sách: Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, tổng thu ngân sách trong 9 tháng được 4.527,991 tỷ đồng, vượt 1,51% dự toán (nếu loại trừ thuế xuất nhập khẩu thì thu 2.728,934 tỷ đồng, vượt 10,93% dự toán). Trong đó, do Cục thế thu 1.644,573 tỷ đồng; số thu phân cấp huyện quản lý 2.882,917 tỷ đồng, vượt 17,19% dự toán huyện quản lý, tăng 32,42% so cùng kỳ (thu tiền sử dụng đất, thuê đất 1.975 tỷ đồng). Chi ngân sách thực hiện 1.005,805 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển 571,577 tỷ đồng; chi thường xuyên 294,548 tỷ đồng, chi trợ cấp ngân sách xã 34,514 tỷ đồng.

– Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, ước khối lượng hoàn thành 558,069 tỷ đồng; giá trị cấp phát 536,872 tỷ đồng, đạt 30,54% so kế hoạch. Trong đó:

+ Chi theo Kế hoạch vốn XDCB năm 2020

Vốn tỉnh phân cấp ước khối lượng hoàn thành 62,61 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 53,863 tỷ đồng, đạt 35% so với kế hoạch, giảm 52,48% so với cùng kỳ. Vốn huyện khối lượng hoàn thành 460 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 448,272 tỷ đồng, đạt 30,09% so kế hoạch, tăng 157,26% so cùng kỳ.

+ Chi theo nguồn vốn được phép kéo dài năm 2019 chuyển sang năm 2020:

Chi khối lượng hoàn thành 35,453 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 34,737 tỷ đồng, đạt 30,36% so kế hoạch. Trong đó:

Vốn tỉnh khối lượng hoàn thành 15,484 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 14,785 tỷ đồng. Vốn huyện khối lượng hoàn thành 19,967 tỷ đồng; Giá trị cấp phát 19,592 tỷ đồng.

– Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tổ chức tuần tra, truy quét 716 cuộc, có 3.633 lượt người tham gia, di dời và huỷ bỏ nhiều nhà tạm, cây trồng trái phép ra khỏi rừng,… Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 91 vụ với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Trong 9 tháng đã tổ chức dập tắt 32 vụ cháy, tổng diện tích 404.353m2 (chủ yếu là đồng cỏ xen lẫn tràm bông vàng, tràm nước tái sinh, cây bụi).

– Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổ kiểm tra xử lý vi phạm theo QĐ 3399 tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn xử lý các vụ vi phạm theo Kế hoạch thường niên và kế hoạch cao điểm thực hiện trong 30 ngày để tập trung truy quét xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, khoáng sản và đất rừng. Ban hành 28 Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 385 triệu đồng; 11 Quyết định kiểm đếm bắt buộc (đã hoàn thành 05 Quyết định), 29 quyết định cưỡng chế thu hồi đất (đã hoàn thành 06 Quyết định), 15 Quyết định vận động cưỡng chế thu hồi đất (vận động thành công 04 trường hợp). Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 193 thửa. Ngăn chặn xử lý 146 vụ, 160 đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản không có giấy phép.

– Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư: Phê duyệt phương án bổ sung 15 dự án; xét nguồn gốc đất cho 12 dự án với 244 hộ; xét chuyển đổi nghề và ổn định đời sống cho 03 dự án với 36 hộ; đo đạc và kiểm tra hiện trạng 20 dự án. Tổ chức bốc thăm Khu tái định cư 73ha, Khu tái định cư Gành Dầu, Khu tái định cư Hòn Thơm cho 160 hộ với 197 nền; đã giao 102 nền. Trong 9 tháng đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 871 hộ với số tiền 639,7 tỷ đồng.

– Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục theo dõi tiến độ các điểm trình diễn mô hình ứng dụng năm 2019 chuyển qua; tổ chức 02 cuộc hội nghị tuyên truyền về vai trò phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới cho 120 người là hội viên phụ nữ thuộc 07 xã trên địa bàn huyện và tổ chức hội nghị tọa đàm “Định hướng phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Phú Quốc năm 2020. Đồng thời vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn, đến nay đã vận động xây dựng được 31/63 tuyến đường, với tổng chiều dài 7,54km/12km, đạt 62,8% so với kế hoạch.

– Công tác Phòng, chống thiên tai: Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới từ cơn bão số 2 và hoàn lưu bão số 5, tình hình mưa lớn cùng với thủy triều dâng cao đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ một số khu vực, từ đó đã làm ngập 57 căn nhà, 28 căn nhà của 28 hộ dân bị sập và tốc mái, thiệt hại 05 ha diện tích nông nghiệp, mất trắng 4,6 tấn thủy sản nuôi lồng bè, chìm 02 tàu cá,..tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 2,7 tỷ đồng.

2. Về văn hóa – xã hội

– Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tổ chức nhiều đoàn thăm và tăng quà cho các đối tượng nhân dịp Lễ, Tết với 3.448 suất quà với tổng số tiền trên 1.574.300.000 đồng. Ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho 125 người và mai táng phí cho 63 người; xây dựng mới 18 căn nhà và sửa chữa 06 căn nhà cho các đối tượng chính sách. Chi mai táng phí, trợ cấp cho các đối tương chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, chi hỗ trợ miễn giảm học phí cho sinh viên, chi hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ Covid-19,… với số tiền trên 20 tỷ đồng. Tổ chức điều tra, khảo sát mức độ ảnh hưởng đến Doanh nghiệp và Người lao động, kết quả  tổng số doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 là 62 doanh nghiệp và 13.932 lao động. Trong đó, số chấm dứt hợp đồng lao động là 1.525; số tạm ngưng việc là 1.735. Tiếp nhận và giải quyết 2.076 hồ sơ đăng ký thất nghiệp và giới thiệu, giải quyết việc làm cho 1.728 lao động.

 – Công tác Giáo dục và đào tạo được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Năm học 2019-2020, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,68%. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp Mẫu giáo so với độ tuổi 2.028/2.923 đạt 69,38%; huy động học sinh cấp tiểu học ra học 11.413/11.423 học sinh, đạt 99,91% (trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%); cấp THCS huy động 202 lớp với 7.772 học sinh (tăng 07 lớp với 382 học sinh so với cùng kỳ). Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên tiếp tục duy trì việc chiêu sinh các lớp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề; tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông cho 1.365 học sinh, kết quả đậu tốt nghiệp 1.347 học sinh, đạt 98,9%.

– Về y tế, thực hiện khá tốt công tác phòng chống dich bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, qua đó đã phòng chống được dịch covid-19. Tổ chức khám, điều trị cho 168.119 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 4.186 lượt; Điều trị nội trú 13.345 lượt; Bệnh sốt xuất huyết xảy ra 235 trường hợp (giảm 596 trường hợp). Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để các dịch bệnh bùng phát.

– Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, quần chúng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh về hạn chế tổ chức các Lễ hội đông người trong mùa dịch nên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với quy mô nhỏ và không tập trung đông người nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của người dân. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và tiếp tục tuyên truyền Phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức như: Loa phát tranh, áp phích, tranh cổ động,…Ban quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ 9.571 đoàn khách, có 143.937 lượt khách đến tham quan, trong đó có 12.983 lượt khách người nước ngoài.

– Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được được tập trung chỉ đạo; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện ngày vì môi trường Phú Quốc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người dân trong địa bàn thực hiện dọn vệ sinh vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng từ đó nâng cao dần ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh của từng người dân; hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động hàng ngày. Huy động hơn 13.300 người tham gia, thu gom 173 tấn rác và trồng 500 cây xanh. Song song với đó là lồng ghép tổ chức các hoạt động vệ sinh tại các điểm nóng, các buổi tọa đàm về giảm thiểu chất thải nhựa; hưởng ứng ngày “vì môi trường Thế giới”, “Ngày đại dương”. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quét ­dọn mặt đường. Tổng khối lượng rác thu gom trong 9 tháng là 41.763 tấn (tăng 986 tấn), thu phí với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng.

Phú Quốc có trường liên cấp quốc tế

(Tổ Quốc) - Theo quy hoạch đã được phê duyệt, tại đại đô thị...

Thành phố Phú Quốc sẽ phát triển dựa trên...

TTO - Tối 8-1 tại phường An Thới, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã...

Phát triển thành phố Phú Quốc – Phu...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm...

Nhiều cơ quan thay sẵn ‘mặt tiền’ chờ ngày...

Nghị quyết thành lập TP.Phú Quốc có hiệu lực vào ngày 1.1.2021. Những ngày...

Phú Quốc ra quân vệ sinh môi trường chào...

Các lực lượng ở Phú Quốc đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường...

Tưng bừng Nam Đảo Phú Quốc

Nam Đảo Phú Quốc tới đây sẽ là trung tâm của các sự kiện...

kết nối Phu Quoc City

228,989FansLike
13,324FollowersFollow
620,223SubscribersSubscribe

Tin tức liên quan

Phú Quốc có trường liên cấp quốc tế

(Tổ Quốc) - Theo quy hoạch đã được phê duyệt, tại đại đô thị...

Thành phố Phú Quốc sẽ phát triển dựa trên...

TTO - Tối 8-1 tại phường An Thới, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã...

Phát triển thành phố Phú Quốc – Phu...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm...

Nhiều cơ quan thay sẵn ‘mặt tiền’ chờ ngày...

Nghị quyết thành lập TP.Phú Quốc có hiệu lực vào ngày 1.1.2021. Những ngày...

Phú Quốc ra quân vệ sinh môi trường chào...

Các lực lượng ở Phú Quốc đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường...

Tưng bừng Nam Đảo Phú Quốc

Nam Đảo Phú Quốc tới đây sẽ là trung tâm của các sự kiện...

Phú Quốc có trường liên cấp quốc tế

(Tổ Quốc) - Theo quy hoạch đã được phê duyệt, tại đại đô thị...

Thành phố Phú Quốc sẽ phát triển dựa trên...

TTO - Tối 8-1 tại phường An Thới, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã...

Phát triển thành phố Phú Quốc – Phu...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm...

Nhiều cơ quan thay sẵn ‘mặt tiền’ chờ ngày...

Nghị quyết thành lập TP.Phú Quốc có hiệu lực vào ngày 1.1.2021. Những ngày...

Phú Quốc ra quân vệ sinh môi trường chào...

Các lực lượng ở Phú Quốc đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường...

Tưng bừng Nam Đảo Phú Quốc

Nam Đảo Phú Quốc tới đây sẽ là trung tâm của các sự kiện...